Badanie QEEG

Badanie QEEG (mapowanie mózgu) ujawnia wzorce odchyleń lub nieprawidłowości w zakresie częstotliwości fal mózgowych, które są charakterystyczne dla pewnych zaburzeń. Problemy z łącznością między lokalizacjami w mózgu mogą być kluczowym zagadnieniem w niepełnosprawności, padaczce i zaburzeniach uczenia. 

Leki zazwyczaj nie zmieniają tych podstawowych problemów, przez co pacjent może cierpieć na nawroty lub doświadczać przewlekłych objawów. Mapy mózgu mogą pomóc określić rodzaj zaburzeń, gdzie w mózgu jest problem i jak go leczyć. 

Mapa mózgu jest bardzo pomocna w planowaniu neuroterapii (np. neurofeedback, eeg biofeedback, tdsc). 

Badanie QEEG pozwala wykryć przyczynę takich zaburzeń jak:

✔️ uszkodzenia mózgu po wypadkach, pęknięciu tętniaka i udarach

✔️ zaburzenia rozwoju mowy

✔️ deficyty koncentracji i uwagi

✔️ trudności w nauce

✔️ zaburzenia ze spektrum autyzmu

✔️ zaburzenia emocjonalne

I wiele innych.

Co daje połączenie badania QEEG z EKG?

Badanie EEG/QEEG rozszerzone o diagnostykę EKG, wykonywaną z odprowadzeń kończynowych I, II, II, aVR, aVL, aVF (konieczne dodatkowe podłączenie elektrod na rękach i nogach), prócz wszystkich walorów diagnostyki EEG/QEEG pozwala na wykrycie m.in. cech niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń przewodzenia wewnątrzprzedsionkowego, przerostów przedsionków lub komór, bloków przedsionkowo-komorowych, komorowych zaburzeń rytmu serca, itp.

 

KONTAKT