EEG Biofeedback

Terapia EEG BIOFEEDBACK (neurofeedback) daje możliwość zmiany swojego stanu psychofizjologicznego na zasadzie zmiany wzorca fal mózgowych. Podczas sesji na głowie oraz uszach pacjenta umieszcza się elektrody, dzięki którym możliwy jest odczyt aktywności bioelektrycznej mózgu. Pacjent uczy się świadomie samoregulować i wpływać na aktywność swojego mózgu przedstawioną na ekranie monitora animacją, grą lub filmem. Jeśli wejdzie on w stan psychofizjologiczny zgodny z pożądaną aktywnością fal mózgowych- otrzymuje nagrodę w postaci graficznej oraz/lub dźwiękowej. W ten sposób dostaje zrozumiałą dla siebie informację na temat stanu, w jakim się aktualnie znajduje i dzięki temu może ten stan monitorować oraz zmieniać. 

Terapia EEG BIOFEEDBACK (neurofeedback) daje możliwość zmiany swojego stanu psychofizjologicznego na zasadzie zmiany wzorca fal mózgowych. Podczas sesji na głowie oraz uszach pacjenta umieszcza się elektrody, dzięki którym możliwy jest odczyt aktywności bioelektrycznej mózgu. Pacjent uczy się świadomie samoregulować i wpływać na aktywność swojego mózgu przedstawioną na ekranie monitora animacją, grą lub filmem. Jeśli wejdzie on w stan psychofizjologiczny zgodny z pożądaną aktywnością fal mózgowych- otrzymuje nagrodę w postaci graficznej oraz/lub dźwiękowej. W ten sposób dostaje zrozumiałą dla siebie informację na temat stanu, w jakim się aktualnie znajduje i dzięki temu może ten stan monitorować oraz zmieniać. 

KONTAKT