Terapia neurologopedyczna

Czym jest terapia neurologopedyczna?

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na likwidowanie zaburzeń mowy dzieci i dorosłych w przypadkach m.in. opóźnionego rozwoju mowy, afazji, afazji rozwojowej, alalii, autyzmu, Zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego, niepełnosprawności intelektualnej, wad genetycznych itp.

Terapia na celu wzmocnienie działania mikropolaryzacji czy treningów biofeedback.

Metoda jest dobierana indywidualnie do każdego pacjenta.

KONTAKT